Wednesday, September 7, 2016

Mabuhay Ang Bagong Kasal: Andy and Joy

To Andy and Joy Rubio,
Best wishes from MabuhayAngBagongKasal.com !